O mně

Nerada se popisuju 🙂 Snad postačí, že od dětství se věnují koním, aktuálně především tomu vlastnímu, snažím se stále vzdělávat ve všech směrech, které jsou s koňmi spojené – nejen jezdecky, ale především co se péče o koně týče a momentálně hlavně v tom, jak mohu koním pomoci.

Život mi do cesty v pravou chvíli postavil to, o čem jsem už dlouho snila. Tak jsem si postupně udělala kurz Dornovy metody pro lidi a následně i Dornovy metody pro zvířata. Následoval kurz TTouch a kurz The Equine Touch, kurz Centered Riding (jsem lektor CR level 1), Fasciální manipulace a i nadále se snažím rozšiřovat si obzory. Stále se snažím zdokonalovat, být otevřená všem informacím a vstřebávat je. Koně jsou ti největší učitelé, jen je potřeba se naučit jim naslouchat. Mé kroky nejsou velké, ale o to trvalejší. Není nic krásnějšího, než se otočit dva měsíce zpět a zjistit, že i za tak krátkou dobu člověk urazil pořádný kus cesty. A nejde jen o vědomosti, ale hlavně o uvědomění si, co nám koně sdělují, jak k nim přistupovat, jak jim pomoci a porozumět, umět o tom přemýšlet. Tato cesta nemá konec, ale těším se na každý společný krok, i na kroky zpět, které nás vždycky dokáží posunout ještě dál. Díky za tu možnost!

Díky všem, kteří za mnou stáli v mých začátcích, kteří mě posouvají dál a občas mě i nutí se probrat 🙂

Některé absolvované kurzy a semináře

Kinesiotaping lidí

Dornova metoda pro lidi

Dornova metoda pro zvířata – základní kurz a pracovní seminář – Doporučený terapeut, Odborný konzultant-koně

Kurz TTouch a bodywrap pro koně s Renatou Malou

The Equine Touch I + II s Ivanou Ruddock-Lange

Strečink a mobilizace koní The Equine Touch způsobem s Ivanou Ruddock-Lange

Kurz Kinesiotaping koní

Celoroční výcvik Kranio-sakrální osteopatie plus nadstavbové semináře u Radka Neškrabala

Bachovy květové esence

Fasciální manipulace pro koně – Tuulia Luomala