Dornova metoda

Dornova metoda je jemná manuální technika, která navrací klouby a obratle do jejich fyziologického stavu. Navrácení kloubů a obratlů vyžaduje aktivní účast pacienta – zaměstnané svaly dovolí manipulovat s klouby i obratli. Dornova metoda navrací rovnováhu nejen kosterní soustavě, ale odstraňuje i blokády ve tkáních a na energetických drahách.

Pracujeme v rytmu, za kývavých pohybů do prahu bolesti. Na napravované místo působíme palcem, dlaní či pěstí. Dornova metoda je velmi bezpečná, jednoduchá, efektivní a rychlá metoda jak zvířeti (i člověku) navrátit rovnováhu. Nicméně je potřeba si uvědomit, že po jejím aplikování potřebuje organismus čas, aby se s novou situací vyrovnal a naučil se opět správně fungovat. Tyto změny mohou přicházet i několik dnů po terapii. Dornova metoda řeší tělo jako celek, ne jen jednotlivé části.
(www.dornovametoda-zvirata.cz)

Nejvhodnější je Dornovu metodu aplikovat preventivně, zpravidla před sezonou a po skončení sezony. Lze ji použít také v případě, že kůň už nějaký problém má – například kulhání bez další zjevné příčiny, neochota ohýbat se na jednu či obě strany, nevyváženost při ježdění, náhlá neochota k pohybu, nebo celková či částečná zatuhlost koně. Doporučuje se také použití po úrazech – pádech či nárazech-např. Pády do překážek (zde je vždy potřeba zhodnotit stav po takovém úrazu), při bolestivosti zad, při poruchách chování a soustředění souvisejících s bolestí pohybového aparátu.

Nejčastěji používám Dornovu metodu společně s The Equine Touch – tyto dvě metody s skvěle doplňují a pomáhají si navzájem, Další ošetření Dornovou metodou je vhodné nejdříve za 3 týdny – organismus potřebuje čas, aby se vyrovnal se změnami. The Equine Touch je vhodné opakovat cca 2x-5x dle závažnosti problému a to v intervalu maximálně sedmi dní, aby byla tato metoda co nejúčinnější.

Jsem certifikovaný Doporučený terapeut pro Dornovu metodu – Zvířata a také odborný konzultant pro absolventy kurzu Dronova metoda – Zvířata, zaměření na koně.

KDO JE ODBORNÝ KONZULTANT?
1. ODBORNÝ KONZULTANT
– Poskytuje odborné vedení, rady a konzultace.
– Kromě profesních rad poskytuje i psychickou podporu.
– Působí jako vzor chování a inspiruje k usilování o tuto cestu.
2. Povinnosti ODBORNÉHO KONZULTANTA
ODBORNÝ KONZULTANT poskytuje osobní konzultace a rady v oboru Dornova metoda pro zvířata. Tato služba je zpoplatněná za stanovený poplatek.
ODBORNÝ KONZULTANT se řídí Pravidly Doporučeného terapeuta.
ODBORNÝ KONZULTANT je oprávněn poskytovat konzultace, nikoli však Dornovu metodu pro zvířata vyučovat
3. Povinnosti žadatele o služby ODBORNÉHO KONZULTANTA
– Žadatel musí být absolventem kurzu České školy Dornovy metody pro zvířata a dokládá kopii certifikátu.
– Žadatel je po absolvování kurzu nanejvýš jeden rok. Pokud od kurzu uplynula delší doba, doporučuje se absolvování pracovního semináře.
– Žadatel se konzultace se účastní s vlastním zvířetem, které nemá zdravotní omezení. Žadatel se může konzultace účastnit i s cizím zvířetem, pokud k tomu svolil majitel zvířete a zvíře taktéž nemá zdravotní omezení. K účelům služeb odborného konzultanta mohu po dohodě poskytnout svého vlastního koně, který je absolutně hodný a vychovaný, v tomto případě by konzultace probíhala v místě ustájení mého koně-u Prahy.