Ceník

 

Cena (Kč)
Ošetření koně 1500
Poradenství* 45-60 minut 400
Trénink vybalancovaného sedu jezdce 45-60 minut 500
Ošetření ET – základní vybalancování+ošetření problémové oblasti 300
Služby Odborného konzultanta pro Dornovu metodu-koně u Vás na Vašem koni individuální – dle času

*Poradenství může zahrnovat základní masáže, uvolňování, strečink, gymnastické/uvolňovací/posilovací cvičení ze země i ze sedla.

Metodu ošetření volím vždy podle aktuálního stavu koně, směrodatný je pro mě nález přímo na koni a popis problému jeho majitelem.
V případě větších problémů je pro mě velmi důležitá zpráva od veterináře a jeho individuální doporučení, případně přímá spolupráce.

Doprava ke klientovi = 5 Kč/km

Ceny ostatních úkonů dle dohody.